Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. WSPIERANIE DRUŻYN GIER ZESPOŁOWYCH I SPORTÓW MOTOROWYCH W ROZGRYWKACH SPORTOWYCH NA POZIOMIE PONADREGIONALNYM w 2022 roku https://bip.opolskie.pl/2022/01/otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-w-zakresie-wspierania-i-upowszechniania-kultury-fizycznej-pn-wspieranie-druzyn-gier-zespolowych-i-sportow-motorowych-w-rozgrywkach-sportowych-na/ HARMONOGRAM REALIZACJI KONKURSU: Składanie ofert do 18.02.2022 r. Przeprowadzenie oceny formalnej i merytorycznej ofert do 29.04.2022 r. Rozstrzygnięcie konkursu do 19.05.2022 r.   Szczegółowych informacji dotyczących niniejszego konkursu udzielają pracownicy Departamentu Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, ul. Żeromskiego 3 w Opolu: Ewa Światły, tel. 77 4429322, e.swiatly@opolskie.pl; Marta Kordzińska – Żaba, tel. 77 4429327, m.zaba@opolskie.pl; Piotr Grzyb, tel. 77 4429322, p.grzyb@opolskie.pl .]]> 18.02.2022 Agnieszka Kamińska - Dyrektor Departamentu Kultury, Sportu i Turystyki https://bip.opolskie.pl/2022/01/otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-w-zakresie-wspierania-i-upowszechniania-kultury-fizycznej-pn-wspieranie-druzyn-gier-zespolowych-i-sportow-motorowych-w-rozgrywkach-sportowych-na/https://bip.opolskie.pl/2022/01/otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-w-zakresie-wspierania-i-upowszechniania-kultury-fizycznej-pn-wspieranie-druzyn-gier-zespolowych-i-sportow-motorowych-w-rozgrywkach-sportowych-na/https://bip.opolskie.pl/2022/01/otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-w-zakresie-wspierania-i-upowszechniania-kultury-fizycznej-pn-wspieranie-druzyn-gier-zespolowych-i-sportow-motorowych-w-rozgrywkach-sportowych-na/https://bip.opolskie.pl/2022/01/otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-w-zakresie-wspierania-i-upowszechniania-kultury-fizycznej-pn-wspieranie-druzyn-gier-zespolowych-i-sportow-motorowych-w-rozgrywkach-sportowych-na/https://bip.opolskie.pl/2022/01/otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-w-zakresie-wspierania-i-upowszechniania-kultury-fizycznej-pn-wspieranie-druzyn-gier-zespolowych-i-sportow-motorowych-w-rozgrywkach-sportowych-na/
Ewa Światły Piotr Grzyb Piotr Grzyb Województwo Opolskie