Lista kandydatów na członków V kadencji RDPPWO. https://bip.opolskie.pl/2022/01/lista-kandydatowna-czlonkow-v-kadencji-rdppwo/ https://bip.opolskie.pl/2022/01/lista-kandydatowna-czlonkow-v-kadencji-rdppwo/
Barbara Kamińska Dyrektor Biura Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego Amelia Gąsiorowska Województwo Opolskie