"EKO-REGION" Sp. z o. o. - instalacja do składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne o zdolności przyjmowania odpadów maksymalnie 80 000 Mg/rok, tj. 400 Mg/dobę i całkowitej pojemności 516 450 Mg oraz instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych o zdolności przetwarzania: 100 000 Mg/rok, tj. 385 Mg/dobę w części mechanicznej oraz 30 000 Mg/rok, tj. 82 Mg/dobę w części biologicznej, zlokalizowanych na terenie Zakładu Gospodarowania Odpadami w Gotartowie, gm. Kluczbork - zmiana pozwolenia https://bip.opolskie.pl/2022/01/eko-region-sp-z-o-o-instalacja-do-skladowania-odpadow-innych-niz-niebezpieczne-i-obojetne-o-zdolnosci-przyjmowania-odpadow-maksymalnie-80-000-mgrok-tj-400-mgdobe-i-calkowitej-pojemnosci-5-2/ 01-01-1970 https://bip.opolskie.pl/2022/01/eko-region-sp-z-o-o-instalacja-do-skladowania-odpadow-innych-niz-niebezpieczne-i-obojetne-o-zdolnosci-przyjmowania-odpadow-maksymalnie-80-000-mgrok-tj-400-mgdobe-i-calkowitej-pojemnosci-5-2/
Manfred Grabelus - Dyrektor Departamentu Ochrony Srodowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego Joanna Zarzycka-Poproch Joanna Zarzycka-Poproch Zarząd Województwa Opolskiego