Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD” Sp. z o. o. w Namysłowie - instalacja do składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, tj. kwatery do składowania odpadów nr 2 i nr 1 o zdolności przyjmowania 9700 Mg/rok, tj. 35 Mg/dobę oraz instalacji pozostałych, zlokalizowanych w Ziemiełowicach - zmiana pozwolenia zintegrowanego https://bip.opolskie.pl/2021/12/zaklad-wodociagow-i-uslug-komunalnych-ekowod-sp-z-o-o-w-namyslowie-instalacja-do-skladowania-odpadow-innych-niz-niebezpieczne-i-obojetne-tj-kwatery-do-skladowania-odpadow-nr-2/ 01-01-1970 https://bip.opolskie.pl/2021/12/zaklad-wodociagow-i-uslug-komunalnych-ekowod-sp-z-o-o-w-namyslowie-instalacja-do-skladowania-odpadow-innych-niz-niebezpieczne-i-obojetne-tj-kwatery-do-skladowania-odpadow-nr-2/
Manfred Grabelus - Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska Urządzu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego Joanna Zarzycka-Poproch Joanna Zarzycka-Poproch Marszałek Województwa Opolskiego