Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bez przetargu na rzecz najemcy wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z budynku, położonej w Opolu przy ul. Sieradzkiej. https://bip.opolskie.pl/2021/12/wykaz-nieruchomosci-lokalowej-przeznaczonej-do-sprzedazy-w-drodze-bez-przetargu-na-rzecz-najemcy-wraz-ze-sprzedaza-ulamkowej-czesci-gruntu-niezbednego-do-racjonalnego-korzystania-z-budynku-polozonej/ 21.01.2022 Bożena Rogowska https://bip.opolskie.pl/2021/12/wykaz-nieruchomosci-lokalowej-przeznaczonej-do-sprzedazy-w-drodze-bez-przetargu-na-rzecz-najemcy-wraz-ze-sprzedaza-ulamkowej-czesci-gruntu-niezbednego-do-racjonalnego-korzystania-z-budynku-polozonej/
Bożena Rogowska Mariusz Kozok Mariusz Kozok Województwo Opolskie