Uchwała Nr 5906/2021 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 22 listopada 2021 roku w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie stypendium studentom kształcącym się na kierunku lekarskim https://bip.opolskie.pl/2021/12/uchwala-nr-59062021-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-22-listopada-2021-roku-w-sprawie-ogloszenia-naboru-wnioskow-o-przyznanie-stypendium-studentom-ksztalcacym-sie-na-kierunku-lekarskim/ Uchwała Zarządu 2021 Obowiązujący VI 2018/2023 22.11.2021 5906/2021 Zdrowie i polityka społeczna https://bip.opolskie.pl/2021/12/uchwala-nr-59062021-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-22-listopada-2021-roku-w-sprawie-ogloszenia-naboru-wnioskow-o-przyznanie-stypendium-studentom-ksztalcacym-sie-na-kierunku-lekarskim/https://bip.opolskie.pl/2021/12/uchwala-nr-59062021-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-22-listopada-2021-roku-w-sprawie-ogloszenia-naboru-wnioskow-o-przyznanie-stypendium-studentom-ksztalcacym-sie-na-kierunku-lekarskim/https://bip.opolskie.pl/2021/12/uchwala-nr-59062021-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-22-listopada-2021-roku-w-sprawie-ogloszenia-naboru-wnioskow-o-przyznanie-stypendium-studentom-ksztalcacym-sie-na-kierunku-lekarskim/https://bip.opolskie.pl/2021/12/uchwala-nr-59062021-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-22-listopada-2021-roku-w-sprawie-ogloszenia-naboru-wnioskow-o-przyznanie-stypendium-studentom-ksztalcacym-sie-na-kierunku-lekarskim/https://bip.opolskie.pl/2021/12/uchwala-nr-59062021-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-22-listopada-2021-roku-w-sprawie-ogloszenia-naboru-wnioskow-o-przyznanie-stypendium-studentom-ksztalcacym-sie-na-kierunku-lekarskim/https://bip.opolskie.pl/2021/12/uchwala-nr-59062021-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-22-listopada-2021-roku-w-sprawie-ogloszenia-naboru-wnioskow-o-przyznanie-stypendium-studentom-ksztalcacym-sie-na-kierunku-lekarskim/https://bip.opolskie.pl/2021/12/uchwala-nr-59062021-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-22-listopada-2021-roku-w-sprawie-ogloszenia-naboru-wnioskow-o-przyznanie-stypendium-studentom-ksztalcacym-sie-na-kierunku-lekarskim/
Dyrektor Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej - Izabela Damboń - Kandziora Marzena Lukowska Marzena Lukowska Województwo Opolskie