Przedsiębiorstwo Usług Technicznych DEMPOL-ECO w Opolu – instalacja do wytwarzania, przy zastosowaniu procesów chemicznych, podstawowych produktów chemii nieorganicznej, zlokalizowanej w Opolu – zmiana pozwolenia zintegrowanego https://bip.opolskie.pl/2021/12/przedsiebiorstwo-uslug-technicznych-dempol-eco-w-opolu-instalacja-do-wytwarzania-przy-zastosowaniu-procesow-chemicznych-podstawowych-produktow-chemii-nieorganicznej-zlokalizowanej-w-opolu/ 01-01-1970 https://bip.opolskie.pl/2021/12/przedsiebiorstwo-uslug-technicznych-dempol-eco-w-opolu-instalacja-do-wytwarzania-przy-zastosowaniu-procesow-chemicznych-podstawowych-produktow-chemii-nieorganicznej-zlokalizowanej-w-opolu/https://bip.opolskie.pl/2021/12/przedsiebiorstwo-uslug-technicznych-dempol-eco-w-opolu-instalacja-do-wytwarzania-przy-zastosowaniu-procesow-chemicznych-podstawowych-produktow-chemii-nieorganicznej-zlokalizowanej-w-opolu/
Małgorzata Juszczyszyn-Pieczonka, Zastępca Dyrektora Departamentu Ochrony Środowiska Anna Kampa Anna Kampa Marszałek Województwa Opolskiego