Agrousługi Roesler Sp. z o.o. w Przysieczy - zmiana pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do chowu drobiu zlokalizowanej na terenie Fermy drobiu w Naroku przy ul. Karczowskiej 12 https://bip.opolskie.pl/2021/12/agrouslugi-roesler-sp-z-o-o-w-przysieczy-zmiana-pozwolenia-zintegrowanego-dla-instalacji-do-chowu-drobiu-zlokalizowanej-na-terenie-fermy-drobiu-w-naroku-przy-ul-karczowskiej-12/ 01-01-1970 https://bip.opolskie.pl/2021/12/agrouslugi-roesler-sp-z-o-o-w-przysieczy-zmiana-pozwolenia-zintegrowanego-dla-instalacji-do-chowu-drobiu-zlokalizowanej-na-terenie-fermy-drobiu-w-naroku-przy-ul-karczowskiej-12/
Manfred Grabelus - Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska z up. Marszałka Woj. Opolskiego Barbara Gabryelska Marszałek Województwa Opolskiego