Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na kandydatów do komisji konkursowych opiniujących oferty w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych ogłaszanych w 2022 r. https://bip.opolskie.pl/2021/10/ogloszenie-o-naborze-przedstawicieli-organizacji-pozarzadowych-oraz-podmiotow-prowadzacych-dzialalnosc-pozytku-publicznego-na-kandydatow-do-komisji-konkursowych-opiniujacych-oferty-w-otwartych-konkurs/ https://bip.opolskie.pl/2021/10/ogloszenie-o-naborze-przedstawicieli-organizacji-pozarzadowych-oraz-podmiotow-prowadzacych-dzialalnosc-pozytku-publicznego-na-kandydatow-do-komisji-konkursowych-opiniujacych-oferty-w-otwartych-konkurs/https://bip.opolskie.pl/2021/10/ogloszenie-o-naborze-przedstawicieli-organizacji-pozarzadowych-oraz-podmiotow-prowadzacych-dzialalnosc-pozytku-publicznego-na-kandydatow-do-komisji-konkursowych-opiniujacych-oferty-w-otwartych-konkurs/https://bip.opolskie.pl/2021/10/ogloszenie-o-naborze-przedstawicieli-organizacji-pozarzadowych-oraz-podmiotow-prowadzacych-dzialalnosc-pozytku-publicznego-na-kandydatow-do-komisji-konkursowych-opiniujacych-oferty-w-otwartych-konkurs/https://bip.opolskie.pl/2021/10/ogloszenie-o-naborze-przedstawicieli-organizacji-pozarzadowych-oraz-podmiotow-prowadzacych-dzialalnosc-pozytku-publicznego-na-kandydatow-do-komisji-konkursowych-opiniujacych-oferty-w-otwartych-konkurs/https://bip.opolskie.pl/2021/10/ogloszenie-o-naborze-przedstawicieli-organizacji-pozarzadowych-oraz-podmiotow-prowadzacych-dzialalnosc-pozytku-publicznego-na-kandydatow-do-komisji-konkursowych-opiniujacych-oferty-w-otwartych-konkurs/https://bip.opolskie.pl/2021/10/ogloszenie-o-naborze-przedstawicieli-organizacji-pozarzadowych-oraz-podmiotow-prowadzacych-dzialalnosc-pozytku-publicznego-na-kandydatow-do-komisji-konkursowych-opiniujacych-oferty-w-otwartych-konkurs/
Aleksandra Zwarycz Z-ca Dyrektora Biuro Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego Amelia Gąsiorowska Amelia Gąsiorowska Województwo Opolskie