Monika Poremba-Janik - instalacja do chowu drobiu (brojlerów), o liczbie stanowisk 90 000 (360 DJP), zlokalizowana w Głogówku, gm. Głogówek, pow. prudnicki - pozwolenie zintegrowane https://bip.opolskie.pl/2021/10/monika-janik-poremba-instalacja-do-chowu-drobiu-brojlerow-o-liczbie-stanowisk-90-000-360-djp-zlokalizowana-w-glogowku-gm-glogowek-pow-prudnicki-pozwolenie-zintegrowane/ 01-01-1970 https://bip.opolskie.pl/2021/10/monika-janik-poremba-instalacja-do-chowu-drobiu-brojlerow-o-liczbie-stanowisk-90-000-360-djp-zlokalizowana-w-glogowku-gm-glogowek-pow-prudnicki-pozwolenie-zintegrowane/
Małgorzata Juszczyszyn-Pieczona - Z-ca Dyrektora Departamentu Ochrony Środowiska Aleksandra Kaczmarek Aleksandra Kaczmarek Marszałek Województwa Opolskiego