Zakład Komunalny Sp. z .o.o – instalacja do składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne o zdolności przyjmowania odpadów 100 000 Mg/rok tj. ok. 320 Mg/dobę i całkowitej pojemności 2 516 tys. Mg oraz instalacje pozostałe, zlokalizowane na terenie Centrum Odpadowego w Opolu przy ul. Podmiejskiej 69 – zmiana pozwolenia zintegrowanego https://bip.opolskie.pl/2021/09/zaklad-komunalny-sp-z-o-o-instalacja-do-skladowania-odpadow-innych-niz-niebezpieczne-i-obojetne-o-zdolnosci-przyjmowania-odpadow-100-000-mgrok-tj-ok-320-mgdobe-i-calkowitej-pojemnosci/ 01-01-1970 https://bip.opolskie.pl/2021/09/zaklad-komunalny-sp-z-o-o-instalacja-do-skladowania-odpadow-innych-niz-niebezpieczne-i-obojetne-o-zdolnosci-przyjmowania-odpadow-100-000-mgrok-tj-ok-320-mgdobe-i-calkowitej-pojemnosci/
Manfred Grabelus - Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska Jagoda Wardawy Marszałek Województwa Opolskiego