Uchwała Nr 5088/2021 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 5 lipca 2021 roku w sprawie udzielenia upoważnienia do akceptacji przez Dyrekcję Departamentu Funduszy Europejskich dokumentu pn. Listy sprawdzające i wzory dokumentów wykorzystywane do realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. https://bip.opolskie.pl/2021/09/uchwala-nr-50882021-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-5-lipca-2021-roku-w-sprawie-udzielenia-upowaznienia-do-akceptacji-przez-dyrekcje-departamentu-funduszy-europejskich-dokumentu-pn-listy-spraw/ Uchwała Zarządu 2021 Nieobowiązujący VI 2018/2023 05.07.2021 5088/2021 Fundusze unijne (DPO) https://bip.opolskie.pl/2021/09/uchwala-nr-50882021-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-5-lipca-2021-roku-w-sprawie-udzielenia-upowaznienia-do-akceptacji-przez-dyrekcje-departamentu-funduszy-europejskich-dokumentu-pn-listy-spraw/https://bip.opolskie.pl/2021/09/uchwala-nr-50882021-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-5-lipca-2021-roku-w-sprawie-udzielenia-upowaznienia-do-akceptacji-przez-dyrekcje-departamentu-funduszy-europejskich-dokumentu-pn-listy-spraw/https://bip.opolskie.pl/2021/09/uchwala-nr-50882021-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-5-lipca-2021-roku-w-sprawie-udzielenia-upowaznienia-do-akceptacji-przez-dyrekcje-departamentu-funduszy-europejskich-dokumentu-pn-listy-spraw/
Dyrektor Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych – Karina Bedrunka Marzena Lukowska Marzena Lukowska Województwo Opolskie