Uchwała Nr 5078/2021 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 5 lipca 2021 roku w sprawie upoważnienia do załatwiania spraw oraz jednoosobowego podpisywania i zatwierdzania dokumentacji dotyczącej realizacji zadań wynikających z pełnienia przez Zarząd Województwa Opolskiego funkcji Instytucji Certyfikującej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. https://bip.opolskie.pl/2021/09/uchwala-nr-50782021-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-5-lipca-2021-roku-w-sprawie-upowaznienia-do-zalatwiania-spraw-oraz-jednoosobowego-podpisywania-i-zatwierdzania-dokumentacji-dotyczacej-realiz/ Uchwała Zarządu 2021 Nieobowiązujący VI 2018/2023 05.07.2021 5078/2021 Fundusze unijne (DPO) https://bip.opolskie.pl/2021/09/uchwala-nr-50782021-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-5-lipca-2021-roku-w-sprawie-upowaznienia-do-zalatwiania-spraw-oraz-jednoosobowego-podpisywania-i-zatwierdzania-dokumentacji-dotyczacej-realiz/
Dyrektor Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych – Karina Bedrunka Marzena Lukowska Marzena Lukowska Województwo Opolskie