ROZEZNANIE RYNKU na dostawę kamer termowizyjnych wraz z licencją na oprogramowanie do raportowania badań termowizyjnych budynków w ramach standardu wyposażenia gminnego koordynatora POP, w ramach realizacji projektu LIFE pn.: "Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego" https://bip.opolskie.pl/2021/09/rozeznanie-rynku-na-dostawe-kamer-termowizyjnych-wraz-z-licencja-na-oprogramowanie-do-raportowania-badan-termowizyjnych-budynkow-w-ramach-standardu-wyposazenia-gminnego-koordynatora-pop-w-ramach-real/ 17.09.2021 Rozeznanie rynku https://bip.opolskie.pl/2021/09/rozeznanie-rynku-na-dostawe-kamer-termowizyjnych-wraz-z-licencja-na-oprogramowanie-do-raportowania-badan-termowizyjnych-budynkow-w-ramach-standardu-wyposazenia-gminnego-koordynatora-pop-w-ramach-real/https://bip.opolskie.pl/2021/09/rozeznanie-rynku-na-dostawe-kamer-termowizyjnych-wraz-z-licencja-na-oprogramowanie-do-raportowania-badan-termowizyjnych-budynkow-w-ramach-standardu-wyposazenia-gminnego-koordynatora-pop-w-ramach-real/
Manfred Grabelus - Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska Aleksandra Kaczmarek Aleksandra Kaczmarek Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego