Pan Zdzisław Dąbrowski, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Usługi Transportowe i Handel Zdzisław Dąbrowski w Tłuszczu - zmiana pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne o całkowitej pojemności 45 000 Mg, zlokalizowanej w Pawłowiczkach - zmiana prowadzącego instalację https://bip.opolskie.pl/2021/09/pan-zdzislaw-dabrowski-prowadzacy-dzialalnosc-gospodarcza-pod-nazwa-uslugi-transportowe-i-handel-zdzislaw-dabrowski-w-tluszczu-zmiana-pozwolenia-zintegrowanego-dla-instalacji-do-skladowania-odpadow/ 01-01-1970 https://bip.opolskie.pl/2021/09/pan-zdzislaw-dabrowski-prowadzacy-dzialalnosc-gospodarcza-pod-nazwa-uslugi-transportowe-i-handel-zdzislaw-dabrowski-w-tluszczu-zmiana-pozwolenia-zintegrowanego-dla-instalacji-do-skladowania-odpadow/
Pan Manfred Grabelus - Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska Jagoda Wardawy Marszałek Województwa Opolskiego