Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania programu funkcjonalno-użytkowego przebudowy budynku przy ul. Powstańców Śląskich 12 w Korfantowie https://bip.opolskie.pl/2021/08/zapytanie-ofertowe-dotyczace-wykonania-programu-funkcjonalno-uzytkowego-przebudowy-budynku-przy-ul-powstancow-slaskich-12-w-korfantowie/ 20.08.2021 Bożena Rogowska Zakup https://bip.opolskie.pl/2021/08/zapytanie-ofertowe-dotyczace-wykonania-programu-funkcjonalno-uzytkowego-przebudowy-budynku-przy-ul-powstancow-slaskich-12-w-korfantowie/https://bip.opolskie.pl/2021/08/zapytanie-ofertowe-dotyczace-wykonania-programu-funkcjonalno-uzytkowego-przebudowy-budynku-przy-ul-powstancow-slaskich-12-w-korfantowie/https://bip.opolskie.pl/2021/08/zapytanie-ofertowe-dotyczace-wykonania-programu-funkcjonalno-uzytkowego-przebudowy-budynku-przy-ul-powstancow-slaskich-12-w-korfantowie/https://bip.opolskie.pl/2021/08/zapytanie-ofertowe-dotyczace-wykonania-programu-funkcjonalno-uzytkowego-przebudowy-budynku-przy-ul-powstancow-slaskich-12-w-korfantowie/
Bożena Rogowska Joanna Wilczyńska Joanna Wilczyńska Województwo Opolskie