BIOAGRA S.A. z siedzibą w Warszawie – instalacja produkcji etanolu oraz instalacja spalania paliw położone na terenie Zakładu Produkcji Etanolu „Goświnowice” w Głębinowie – decyzja nr DOŚ III.7222.9.2021.BG z 5.08.2021 r. zmieniająca pozwolenie zintegrowane nr DOŚ.III.MWi.7636-42/08 z 10.07.2009 r. (ze zmianami) https://bip.opolskie.pl/2021/08/bioagra-s-a-z-siedziba-w-warszawie-instalacja-produkcji-etanolu-oraz-instalacja-spalania-paliw-polozone-na-terenie-zakladu-produkcji-etanolu-goswinowice-w-glebinowie-2/ 01-01-1970 https://bip.opolskie.pl/2021/08/bioagra-s-a-z-siedziba-w-warszawie-instalacja-produkcji-etanolu-oraz-instalacja-spalania-paliw-polozone-na-terenie-zakladu-produkcji-etanolu-goswinowice-w-glebinowie-2/
Manfred Gabelus - Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska Barbara Gabryelska Marszałek Województwa Opolskiego