Petycja w sprawie umożliwienia swobodnego przejazdu przez m. Nysa transportu rolniczego w kierunku Radzikowic https://bip.opolskie.pl/2021/07/petycja-w-sprawie-umozliwienia-swobodnego-przejazdu-przez-m-nysa-transportu-rolniczego-w-kierunku-radzikowic/ Lp. Przebieg postępowania Data Przewidywany termin realizacji petycji 1. Wpływ petycji w sprawie umożliwienia swobodnego przejazdu przez m. Nysa transportu rolniczego w kierunku Radzikowic 01.07.2021   01.10.2021               2.  Udzielenie odpowiedzi na petycję  15.09.2021 ]]> https://bip.opolskie.pl/2021/07/petycja-w-sprawie-umozliwienia-swobodnego-przejazdu-przez-m-nysa-transportu-rolniczego-w-kierunku-radzikowic/https://bip.opolskie.pl/2021/07/petycja-w-sprawie-umozliwienia-swobodnego-przejazdu-przez-m-nysa-transportu-rolniczego-w-kierunku-radzikowic/
Karolina Superczyńska Karolina Superczyńska Karolina Superczyńska Województwo Opolskie