Konkurs dla najlepszej organizacji pozarządowej województwa opolskiego “Opolska Niezapominajka 2020”

Marszałek Województwa Opolskiego ogłasza XIII edycję Konkursu „Opolskiej Niezapominajki 2020”. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszej, najefektywniej działającej organizacji pozarządowej województwa opolskiego w 2020 roku, a także promocja wzorców działalności prospołecznych.

Laureat Tytułu „Opolska Niezapominajka 2020” wyłoniony zostanie w drodze konkursu, który adresowany jest do organizacji pozarządowych działających na terenie województwa opolskiego.

Zgłoszeń podmiotów mogą dokonywać: organizacje pozarządowe, osoby fizyczne, osoby prawne, organy administracji publicznej, osoby odpowiedzialne za współpracę z organizacjami pozarządowymi w gminach i powiatach, kościoły i związki wyznaniowe, sami zainteresowani.

Do zgłoszeń należy dołączyć aktualny wypis z KRS. Zgłaszający może dodatkowo dołączyć rekomendację osoby odpowiedzialnej za współpracę z organizacjami pozarządowymi w gminie lub powiecie, w którym siedzibę ma Organizacja oraz listy referencyjne od innych podmiotów.

Szczegółowe kryteria oceny zgłoszeń określa Regulamin przyznawania Tytułu „Opolskie Niezapominajki” dla najlepszej Organizacji Pozarządowej Województwa Opolskiego, przyjęty Uchwałą Nr 5457/2014 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 02 września 2014 r., znajdujący się na stronie www.opolskie.pl w zakładce Region/Organizacje pozarządowe/Nagrody dla organizacji oraz www.ngo.opolskie.pl
Formularze zgłoszeniowe wraz załącznikami należy składać w siedzibie Organizatora Konkursu osobiście lub listownie od dnia 15.07.2021 r. do dnia 14.08.2021 r.

(liczy się data stempla pocztowego)

 

Biuro Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

  1. Piastowska 14, 45-082 Opole

z dopiskiem na kopercie: Konkurs „Opolskie Niezapominajki 2020”

 

 

 

Więcej informacji na temat Konkursu można uzyskać pod nr tel. 77/ 44 67 845

Data ważności:14.08.2021
Osoba odpowiedzialna:Milena Englot - Brzozoska Starszy specjalista Biura Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego mail: m.englot@opolskie.pl tel. 77 44 67 843

Załączniki

Metryczka

Wytworzono: 15.07.2021
Wytworzono przez: Milena Englot-Brzozowska
Opublikowano: 16.07.2021, 08:41
Opublikowano przez: MILENA ENGLOT-BRZOZOWSKA
Zmodyfikowano: 16.07.2021, 09:05
Zmodyfikowano przez: MILENA ENGLOT-BRZOZOWSKA
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 501

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry