Zbigniew Kubalańca - Wicemarszałek Województwa Opolskiego https://bip.opolskie.pl/2021/06/zbigniew-kubalanca-wicemarszalek-wojewodztwa-opolskiego-2/ Zbigniew Kubalańca Wicemarszałek Województwa Opolskiego Zarząd Województwa 2021 08.06.2021 https://bip.opolskie.pl/2021/06/zbigniew-kubalanca-wicemarszalek-wojewodztwa-opolskiego-2/https://bip.opolskie.pl/2021/06/zbigniew-kubalanca-wicemarszalek-wojewodztwa-opolskiego-2/
Zbigniew Kubalańca Anna Żurek Anna Żurek Województwo Opolskie