Petycja w sprawie wykorzystania technologii betonu fotokatalitycznego w celu usprawnienia ochrony środowiska w Polsce. https://bip.opolskie.pl/2021/06/petycja-w-sprawie-wykorzystania-technologii-betonu-fotokatalitycznego-w-celu-usprawnienia-ochrony-srodowiska-w-polsce/ Przebieg postępowania Data Przewidywany termin realizacji petycji 1. Wpływ petycji dotyczącej wykorzystania technologii betonu fotokatalitycznego w celu usprawnienia ochrony środowiska w Polsce.  9.06.2021 r.  --- 2. Udzielenie odpowiedzi na petycję w przedmiotowej sprawie  16.06.2021 r.  --- ]]> https://bip.opolskie.pl/2021/06/petycja-w-sprawie-wykorzystania-technologii-betonu-fotokatalitycznego-w-celu-usprawnienia-ochrony-srodowiska-w-polsce/https://bip.opolskie.pl/2021/06/petycja-w-sprawie-wykorzystania-technologii-betonu-fotokatalitycznego-w-celu-usprawnienia-ochrony-srodowiska-w-polsce/https://bip.opolskie.pl/2021/06/petycja-w-sprawie-wykorzystania-technologii-betonu-fotokatalitycznego-w-celu-usprawnienia-ochrony-srodowiska-w-polsce/https://bip.opolskie.pl/2021/06/petycja-w-sprawie-wykorzystania-technologii-betonu-fotokatalitycznego-w-celu-usprawnienia-ochrony-srodowiska-w-polsce/
Kamil Nowak Kamil Nowak Kamil Nowak Województwo Opolskie