Magdalena Stodoła - Sekretarz Województwa https://bip.opolskie.pl/2021/06/magdalena-stodola-sekretarz-wojewodztwa-2/ Magdalena Stodoła Sekretarz Województwa Sekretarz Województwa 2021 07.06.2021 https://bip.opolskie.pl/2021/06/magdalena-stodola-sekretarz-wojewodztwa-2/
Magdalena Stodoła Anna Żurek Anna Żurek Województwo Opolskie