Antoni Konopka - Członek Zarządu Województwa Opolskiego https://bip.opolskie.pl/2021/06/antoni-konopka-czlonek-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-2/ Antoni Konopka Członek Zarządu Zarząd Województwa 2021 08.06.2021 https://bip.opolskie.pl/2021/06/antoni-konopka-czlonek-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-2/
Antoni Konopka Anna Żurek Anna Żurek Województwo Opolskie