Wykaz numerów rachunków bankowych https://bip.opolskie.pl/2021/05/wykaz-numerow-rachunkow-bankowych/   OPŁATA PRODUKTOWA-PRODUKTY 63 1160 2202 0000 0000 4089 4288 OPŁATA PRODUKTOWA BATERIE I AKUMULATORY 61 1160 2202 0000 0001 5350 4146 OPŁATA PRODUKTOWA-OPAKOWANIA 55 1160 2202 0000 0002 0533 3682 PUBLICZNE KAMPANIE EDUKACYJNE-OPAKOWANIA 75 1160 2202 0000 0003 4122 5860 OPŁATA RECYKLINGOWA-TOREBKI FOLIOWE 08 1160 2202 0000 0003 5705 4265 OPŁATY ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA 16 1160 2202 0000 0000 4089 4067 OPŁATA REJESTROWA I ROCZNA  - BDO 68 1160 2202 0000 0003 4122 5889 ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY 73 1160 2202 0000 0000 8525 4924 RECYKLING POJAZDÓW 46 1160 2202 0000 0002 9493 8273]]>
Iwona Marek Iwona Marek Iwona Marek Województwo Opolskie