ROZEZNANIE CENOWE na wykonanie zamówienia na materiały promocyjne (w tym druk książeczki) - Wakacje z Interregiem https://bip.opolskie.pl/2021/04/rozeznanie-cenowe-na-wykonanie-zamowienia-na-materialy-promocyjne-w-tym-druk-ksiazeczki-wakacje-z-interregiem/ Projekt „Wakacje z Interregiem” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, środków budżetu państwa oraz środków budżetu województwa opolskiego w ramach  Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska. Przekraczamy granice Proszę o przedstawienie szacunkowych kwot netto za wykonanie zamówienia na materiały promocyjne (w tym druk książeczki) zgodnie z załączoną specyfikacją. Szacunki proszę uzupełnić w formie załączonej tabeli oraz przesyłać na adres justyna.wojcik@opolskie.pl w terminie do 19 kwietnia 2021 r. Jednocześnie informuję, iż nie jest to zapytanie ofertowe ani postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Zapytanie to służy jedynie oszacowaniu wartości zamówienia.]]> 20.04.2021 Justyna Wójcik Zakupy PT INTERREG V-A RCz-RP https://bip.opolskie.pl/2021/04/rozeznanie-cenowe-na-wykonanie-zamowienia-na-materialy-promocyjne-w-tym-druk-ksiazeczki-wakacje-z-interregiem/https://bip.opolskie.pl/2021/04/rozeznanie-cenowe-na-wykonanie-zamowienia-na-materialy-promocyjne-w-tym-druk-ksiazeczki-wakacje-z-interregiem/
Przemysław Mazur Przemysław Mazur Przemysław Mazur Województwo Opolskie