Petycja dotycząca montażu filtrów antysmogowych oraz czujników informujących o temperaturze oraz jakości powietrza. https://bip.opolskie.pl/2021/04/petycja-dotyczaca-montazu-filtrow-antysmogowych-oraz-czujnikow-informujacych-o-temperaturze-oraz-jakosci-powietrza/ Przebieg postępowania Data Przewidywany termin realizacji petycji 1. Wpływ petycji dotyczącej montażu filtrów antysmogowych oraz czujników informujących o temperaturze oraz jakości powietrza.  7.03.2021 r.  --- 2. Udzielenie odpowiedzi na petycję w przedmiotowej sprawie  15.04.2021 r.  --- ]]> https://bip.opolskie.pl/2021/04/petycja-dotyczaca-montazu-filtrow-antysmogowych-oraz-czujnikow-informujacych-o-temperaturze-oraz-jakosci-powietrza/https://bip.opolskie.pl/2021/04/petycja-dotyczaca-montazu-filtrow-antysmogowych-oraz-czujnikow-informujacych-o-temperaturze-oraz-jakosci-powietrza/https://bip.opolskie.pl/2021/04/petycja-dotyczaca-montazu-filtrow-antysmogowych-oraz-czujnikow-informujacych-o-temperaturze-oraz-jakosci-powietrza/
Kamil Nowak Kamil Nowak Kamil Nowak Województwo Opolskie