Zaproszenie do składania ofert dotyczących usługi w zakresie pięcioletniego przeglądu technicznego budynku przy ul. Piastowskiej 20 w Kędzierzynie-Koźlu. https://bip.opolskie.pl/2021/03/zaproszenie-do-skladania-ofert-dotyczacych-uslugi-w-zakresie-piecioletniego-przegladu-technicznego-budynku-przy-ul-piastowskiej-20-w-kedzierzynie-kozlu/ 18.03.2021 Bożena Rogowska Zakupy RPO WO 2007-2013/RPO WO 2014-2020/PO KL https://bip.opolskie.pl/2021/03/zaproszenie-do-skladania-ofert-dotyczacych-uslugi-w-zakresie-piecioletniego-przegladu-technicznego-budynku-przy-ul-piastowskiej-20-w-kedzierzynie-kozlu/https://bip.opolskie.pl/2021/03/zaproszenie-do-skladania-ofert-dotyczacych-uslugi-w-zakresie-piecioletniego-przegladu-technicznego-budynku-przy-ul-piastowskiej-20-w-kedzierzynie-kozlu/https://bip.opolskie.pl/2021/03/zaproszenie-do-skladania-ofert-dotyczacych-uslugi-w-zakresie-piecioletniego-przegladu-technicznego-budynku-przy-ul-piastowskiej-20-w-kedzierzynie-kozlu/
Bożena Rogowska Mariusz Kozok Województwo Opolskie