Starol Sp. z o. o. - instalacja do odzysku odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne o zdolności przetwarzania 110 Mg/dobę, eksploatowanej w Zakładzie Recyklingu Odpadów Płynnych w Tarnowie Opolskim - zmiana https://bip.opolskie.pl/2021/03/starol-sp-z-o-o-instalacja-do-odzysku-odpadow-niebezpiecznych-i-innych-niz-niebezpieczne-o-zdolnosci-przetwarzania-110-mgdobe-eksploatowanej-w-zakladzie-recyklingu-odpadow-plynnych-w-tarnowie-o/ 01-01-1970 https://bip.opolskie.pl/2021/03/starol-sp-z-o-o-instalacja-do-odzysku-odpadow-niebezpiecznych-i-innych-niz-niebezpieczne-o-zdolnosci-przetwarzania-110-mgdobe-eksploatowanej-w-zakladzie-recyklingu-odpadow-plynnych-w-tarnowie-o/
Manfred Grabelus - Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego Joanna Zarzycka-Poproch Marszałek Województwa Opolskiego