Informacja o wyborze wykonawcy na wycenę nieruchomości położonej w Korfantowie przy ul. Powstańców Śląskich 12 i lokalu mieszkalnego nr 1002 położonego w Opolu przy ul. Sieradzkiej 3 https://bip.opolskie.pl/2021/03/informacja-o-wyborze-wykonawcy-na-wycene-nieruchomosci-polozonej-w-korfantowie-przy-ul-powstancow-slaskich-12-i-lokalu-mieszkalnego-nr-1002-polozonego-w-opolu-przy-ul-sieradzkiej-3/ 01.01.1970 Bożena Rogowska Zakupy RPO WO 2007-2013/RPO WO 2014-2020/PO KL https://bip.opolskie.pl/2021/03/informacja-o-wyborze-wykonawcy-na-wycene-nieruchomosci-polozonej-w-korfantowie-przy-ul-powstancow-slaskich-12-i-lokalu-mieszkalnego-nr-1002-polozonego-w-opolu-przy-ul-sieradzkiej-3/
Bożena Rogowska Mariusz Kozok Województwo Opolskie