Agnieszka Zagola- Wiceprezes Zarządu Moszna Zamek Sp. z o.o. https://bip.opolskie.pl/2021/03/agnieszka-zagola-wiceprezes-zarzadu-moszna-zamek-sp-z-o-o-2/ Agnieszka Zagola Wiceprezes Zarządu Osoby zarządzające i członkowie organu zarządzającego wojewódzką osobą prawną 2021 30.03.2021 https://bip.opolskie.pl/2021/03/agnieszka-zagola-wiceprezes-zarzadu-moszna-zamek-sp-z-o-o-2/https://bip.opolskie.pl/2021/03/agnieszka-zagola-wiceprezes-zarzadu-moszna-zamek-sp-z-o-o-2/
Agnieszka Zagola Anna Żurek Anna Żurek Województwo Opolskie