Huta Małapanew Sp. z o.o. w Ozimku – instalacja do składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, o zdolności przyjmowania 150 Mg/dobę oraz o całkowitej pojemności 960 000 Mg, zlokalizowana w Schodni – zmiana pozwolenia zintegrowanego https://bip.opolskie.pl/2021/02/huta-malapanew-sp-z-o-o-w-ozimku-instalacja-do-skladowania-odpadow-innych-niz-niebezpieczne-i-obojetne-o-zdolnosci-przyjmowania-150-mgdobe-oraz-o-calkowitej-pojemnosci-960-000-mg-zlokal/ 01-01-1970 https://bip.opolskie.pl/2021/02/huta-malapanew-sp-z-o-o-w-ozimku-instalacja-do-skladowania-odpadow-innych-niz-niebezpieczne-i-obojetne-o-zdolnosci-przyjmowania-150-mgdobe-oraz-o-calkowitej-pojemnosci-960-000-mg-zlokal/
Manfred Grabelus - Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska Jagoda Wardawy Marszałek Województwa Opolskiego