Zamówienie drobnego sprzętu biurowego na potrzeby Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie opolskim https://bip.opolskie.pl/2020/11/zamowienie-drobnego-sprzetu-biurowego-na-potrzeby-sieci-punktow-informacyjnych-funduszy-europejskich-w-wojewodztwie-opolskim/ Ogłoszenie - drobny sprzęt biurowy Formularz ofertowy rozstrzygnięcie - ogłoszenie]]> 01.01.1970 Maja Byrdak - Zastępca Dyrektora Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych Zakupy PO PT 2014-2020
Tomasz Sadło Wojciech Dudek Wojciech Dudek Województwo Opolskie