ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 29.10.2020 r.: <b>Kompleksowe opracowanie i wydanie wydawnictwa "Dzieci i ryby … głos mają!"</b> https://bip.opolskie.pl/2020/10/zapytanie-ofertowe-z-dnia-29-10-2020-r-kompleksowe-opracowanie-i-wydanie-wydawnictwa-dzieci-i-ryby-glos-maja/ 05.11.2020 Tomasz Karaczyn - Dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Zakupy PO Rybactwo i Morze 2014-2020 https://bip.opolskie.pl/2020/10/zapytanie-ofertowe-z-dnia-29-10-2020-r-kompleksowe-opracowanie-i-wydanie-wydawnictwa-dzieci-i-ryby-glos-maja/https://bip.opolskie.pl/2020/10/zapytanie-ofertowe-z-dnia-29-10-2020-r-kompleksowe-opracowanie-i-wydanie-wydawnictwa-dzieci-i-ryby-glos-maja/https://bip.opolskie.pl/2020/10/zapytanie-ofertowe-z-dnia-29-10-2020-r-kompleksowe-opracowanie-i-wydanie-wydawnictwa-dzieci-i-ryby-glos-maja/
Natalia Ochędzan Natalia Ochędzan Natalia Ochędzan Województwo Opolskie