ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY w związku z realizacją projektu pn. Opolskie – aktywnie i smacznie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Schematu II Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 i stanowiącego realizację Planu Operacyjnego KSOW 2014-2020 dla województwa opolskiego na lata 2020-2021, Zamawiający zaprasza do składania ofert na usługę kompleksowego wykonania tłumaczeń audiowizualnych 6 filmów na j. polski, j. czeski, j. angielski i j. niemiecki dla osób pełnosprawnych oraz osób z dysfunkcją narządu wzroku oraz słuchu. https://bip.opolskie.pl/2020/10/zaproszenie-do-zlozenia-oferty-w-zwiazku-z-realizacja-projektu-pn-opolskie-aktywnie-i-smacznie-wspolfinansowanego-ze-srodkow-unii-europejskiej-europejskiego-funduszu-rolnego-na-rzecz-rozwo/ 02.11.2020 Agnieszka Kamińska-Dyrektor Departamentu Kultury, Sportu i Turystyki Zakupy RPO WO 2007-2013/RPO WO 2014-2020/PO KL https://bip.opolskie.pl/2020/10/zaproszenie-do-zlozenia-oferty-w-zwiazku-z-realizacja-projektu-pn-opolskie-aktywnie-i-smacznie-wspolfinansowanego-ze-srodkow-unii-europejskiej-europejskiego-funduszu-rolnego-na-rzecz-rozwo/https://bip.opolskie.pl/2020/10/zaproszenie-do-zlozenia-oferty-w-zwiazku-z-realizacja-projektu-pn-opolskie-aktywnie-i-smacznie-wspolfinansowanego-ze-srodkow-unii-europejskiej-europejskiego-funduszu-rolnego-na-rzecz-rozwo/
Anna Mróz - Gryc Kamila Dzierżan Kamila Dzierżan Województwo Opolskie