ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia pn. "Rozliczanie czasu pracy" https://bip.opolskie.pl/2020/09/zaproszenie-do-zlozenia-oferty-na-przygotowanie-i-przeprowadzenie-szkolenia-pn-rozliczanie-czasu-pracy/ 05.10.2020 Adela Kozina Zakupy PT PROW 2014-2020/PO Rybactwo i Morze 2014-2020 https://bip.opolskie.pl/2020/09/zaproszenie-do-zlozenia-oferty-na-przygotowanie-i-przeprowadzenie-szkolenia-pn-rozliczanie-czasu-pracy/https://bip.opolskie.pl/2020/09/zaproszenie-do-zlozenia-oferty-na-przygotowanie-i-przeprowadzenie-szkolenia-pn-rozliczanie-czasu-pracy/https://bip.opolskie.pl/2020/09/zaproszenie-do-zlozenia-oferty-na-przygotowanie-i-przeprowadzenie-szkolenia-pn-rozliczanie-czasu-pracy/https://bip.opolskie.pl/2020/09/zaproszenie-do-zlozenia-oferty-na-przygotowanie-i-przeprowadzenie-szkolenia-pn-rozliczanie-czasu-pracy/
Natalia Ochędzan Natalia Ochędzan Województwo Opolskie