Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Kup https://bip.opolskie.pl/2020/09/wykaz-nieruchomosci-gruntowej-przeznaczonej-do-sprzedazy-polozonej-w-kup/ 29.10.2020 Bożena Rogowska https://bip.opolskie.pl/2020/09/wykaz-nieruchomosci-gruntowej-przeznaczonej-do-sprzedazy-polozonej-w-kup/
Bożena Rogowska Mariusz Kozok Mariusz Kozok Województwo Opolskie