Uchwała nr XXI/202/2020 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 08.09.2020r. w sprawie w sprawie przyjęcia zmian do Statutu Województwa Opolskiego https://bip.opolskie.pl/2020/09/uchwala-nr-xxi2022020-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-08-09-2020r-w-sprawie-w-sprawie-przyjecia-zmian-do-statutu-wojewodztwa-opolskiego/ Uchwała Sejmiku 2020 Obowiązujący VI 2018/2023 XXI 08.09.2020 XXI/202/2020 Organizacja i tryb pracy sejmiku https://bip.opolskie.pl/2020/09/uchwala-nr-xxi2022020-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-08-09-2020r-w-sprawie-w-sprawie-przyjecia-zmian-do-statutu-wojewodztwa-opolskiego/
Dyrektor Biura Sejmiku - Damian Cedro Radosław Nowosielecki Województwo Opolskie