Uchwała Nr 3124/2020 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie upoważnienia do załatwiania spraw oraz jednoosobowego podpisywania i zatwierdzania dokumentacji służącej realizacji zadań wynikających z pełnienia przez Zarząd Województwa Opolskiego funkcji Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020. https://bip.opolskie.pl/2020/08/uchwala-nr-31242020-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-27-lipca-2020-r-w-sprawie-upowaznienia-do-zalatwiania-spraw-oraz-jednoosobowego-podpisywania-i-zatwierdzania-dokumentacji-sluzacej-realizacj/ Uchwała Zarządu 2020 Nieobowiązujący VI 2018/2023 27.07.2020 3124/2020 Fundusze unijne (DPO) https://bip.opolskie.pl/2020/08/uchwala-nr-31242020-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-27-lipca-2020-r-w-sprawie-upowaznienia-do-zalatwiania-spraw-oraz-jednoosobowego-podpisywania-i-zatwierdzania-dokumentacji-sluzacej-realizacj/https://bip.opolskie.pl/2020/08/uchwala-nr-31242020-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-27-lipca-2020-r-w-sprawie-upowaznienia-do-zalatwiania-spraw-oraz-jednoosobowego-podpisywania-i-zatwierdzania-dokumentacji-sluzacej-realizacj/https://bip.opolskie.pl/2020/08/uchwala-nr-31242020-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-27-lipca-2020-r-w-sprawie-upowaznienia-do-zalatwiania-spraw-oraz-jednoosobowego-podpisywania-i-zatwierdzania-dokumentacji-sluzacej-realizacj/
Dyrektor Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych – Karina Bedrunka Marzena Lukowska Marzena Lukowska Województwo Opolskie