Projekt uchwały w sprawie w sprawie przyjęcia zmian do Statutu Województwa Opolskiego https://bip.opolskie.pl/2020/08/projekt-uchwaly-w-sprawie-w-sprawie-przyjecia-zmian-do-statutu-wojewodztwa-opolskiego/ Uchwała Sejmiku 2020 Projekt VI 2018/2023 XXI 24.08.2020 Organizacja i tryb pracy sejmiku https://bip.opolskie.pl/2020/08/projekt-uchwaly-w-sprawie-w-sprawie-przyjecia-zmian-do-statutu-wojewodztwa-opolskiego/
Dyrektor Biura Sejmiku - Damian Cedro Radosław Nowosielecki Województwo Opolskie