Zbigniew Kubalańca - Wicemarszałek Województwa Opolskiego,kadencja: VI, 2018-2023 https://bip.opolskie.pl/2020/06/zbigniew-kubalanca-wicemarszalek-wojewodztwa-opolskiego/ Zbigniew Kubalańca Wicemarszałek Województwa Opolskiego Zarząd Województwa 2020 26.06.2020 https://bip.opolskie.pl/2020/06/zbigniew-kubalanca-wicemarszalek-wojewodztwa-opolskiego/
Zbigniew Kubalańca Anna Żurek Anna Żurek Województwo Opolskie