Projekt uchwały w sprawie przyjęcia zmian do Statutu Województwa Opolskiego https://bip.opolskie.pl/2020/06/projekt-uchwaly-w-sprawie-przyjecia-zmian-do-statutu-wojewodztwa-opolskiego-4/ Uchwała Sejmiku 2020 Projekt VI 2018/2023 XIX 09.06.2020 Organizacja i tryb pracy sejmiku https://bip.opolskie.pl/2020/06/projekt-uchwaly-w-sprawie-przyjecia-zmian-do-statutu-wojewodztwa-opolskiego-4/
Przewodniczący komisji doraźnej ds. zmian w Statucie Województwa Opolskiego - Jolanta Wilczyńska Radosław Nowosielecki Województwo Opolskie