ROZEZNANIE CENOWE na świadczenie usługi kompleksowej organizacji zagranicznego wyjazdu edukacyjnego na potrzeby Województwa Opolskiego Departamentu Ochrony Środowiska w ramach projektu: pn. „Podniesienie standardu bazy technicznej, wyposażenia i zarządzania Zespołem Opolskich Parków Krajobrazowych oraz obszarami chronionego krajobrazu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. https://bip.opolskie.pl/2020/02/rozeznanie-cenowena-swiadczenie-uslugi-kompleksowej-organizacji-zagranicznego-wyjazdu-edukacyjnego-na-potrzeby-wojewodztwa-opolskiego-departamentu-ochrony-srodowiska-w-ramach-projektu-pn/ 04.03.2020 Manfred Grabelus - Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska Rozeznanie rynku https://bip.opolskie.pl/2020/02/rozeznanie-cenowena-swiadczenie-uslugi-kompleksowej-organizacji-zagranicznego-wyjazdu-edukacyjnego-na-potrzeby-wojewodztwa-opolskiego-departamentu-ochrony-srodowiska-w-ramach-projektu-pn/https://bip.opolskie.pl/2020/02/rozeznanie-cenowena-swiadczenie-uslugi-kompleksowej-organizacji-zagranicznego-wyjazdu-edukacyjnego-na-potrzeby-wojewodztwa-opolskiego-departamentu-ochrony-srodowiska-w-ramach-projektu-pn/
Manfred Grabelus - Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska Katarzyna Oszańca Województwo Opolskie