Ogłoszenie o naborze członków Forum Młodzieży Samorządu Województwa Opolskiego III kadencji.

Zgodnie z Zarządzeniem nr 12/2020 Marszałka Województwa Opolskiego z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Forum Młodzieży Samorządu Województwa Opolskiego III kadencji, Marszałek Województwa Opolskiego ogłasza nabór członków Forum Młodzieży Samorządu Województwa Opolskiego na III kadencję. W skład Forum wchodzą: przedstawiciele Młodzieżowych Rad Miast, Gmin i Powiatów istniejących na dzień zarządzenia wyborów na … Czytaj dalej Ogłoszenie o naborze członków Forum Młodzieży Samorządu Województwa Opolskiego III kadencji.