Inne programy z zakresu ochrony środowiska https://bip.opolskie.pl/2020/01/inne-programy-z-zakresu-ochrony-srodowiska/ https://bip.opolskie.pl/2020/01/inne-programy-z-zakresu-ochrony-srodowiska/
Manfred Grabelus - Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska Katarzyna Oszańca Województwo Opolskie