Zapytanie ofertowe dotyczące aktualizacji kosztorysów inwestorskich i przedmiarów. https://bip.opolskie.pl/2019/12/zapytanie-ofertowe-dotyczace-aktualizacji-kosztorysow-inwestorskich-i-przedmiarow/ 17.12.2019 Bożena Rogowska Zakupy RPO WO 2007-2013/RPO WO 2014-2020/PO KL https://bip.opolskie.pl/2019/12/zapytanie-ofertowe-dotyczace-aktualizacji-kosztorysow-inwestorskich-i-przedmiarow/https://bip.opolskie.pl/2019/12/zapytanie-ofertowe-dotyczace-aktualizacji-kosztorysow-inwestorskich-i-przedmiarow/https://bip.opolskie.pl/2019/12/zapytanie-ofertowe-dotyczace-aktualizacji-kosztorysow-inwestorskich-i-przedmiarow/https://bip.opolskie.pl/2019/12/zapytanie-ofertowe-dotyczace-aktualizacji-kosztorysow-inwestorskich-i-przedmiarow/https://bip.opolskie.pl/2019/12/zapytanie-ofertowe-dotyczace-aktualizacji-kosztorysow-inwestorskich-i-przedmiarow/https://bip.opolskie.pl/2019/12/zapytanie-ofertowe-dotyczace-aktualizacji-kosztorysow-inwestorskich-i-przedmiarow/https://bip.opolskie.pl/2019/12/zapytanie-ofertowe-dotyczace-aktualizacji-kosztorysow-inwestorskich-i-przedmiarow/https://bip.opolskie.pl/2019/12/zapytanie-ofertowe-dotyczace-aktualizacji-kosztorysow-inwestorskich-i-przedmiarow/https://bip.opolskie.pl/2019/12/zapytanie-ofertowe-dotyczace-aktualizacji-kosztorysow-inwestorskich-i-przedmiarow/
Bożena Rogowska Artur Ślimak Artur Ślimak Województwo Opolskie