Uchwała nr XI/102/2019 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 29.10.2019 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XXXVII/346/2005 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 26 lipca 2005 r. w sprawie uchwalenia Statutu Województwa Opolskiego https://bip.opolskie.pl/2019/11/uchwala-nr-xi1022019-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-29-10-2019-r-w-sprawie-ogloszenia-tekstu-jednolitego-uchwaly-nr-xxxvii3462005-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-26-lipca-2005-r-w-s/ Uchwała Sejmiku 2019 Obowiązujący VI 2018/2023 XI 29.10.2019 XI/102/2019 Organizacja i tryb pracy sejmiku https://bip.opolskie.pl/2019/11/uchwala-nr-xi1022019-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-29-10-2019-r-w-sprawie-ogloszenia-tekstu-jednolitego-uchwaly-nr-xxxvii3462005-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-26-lipca-2005-r-w-s/
Dyrektor Biura Sejmiku - Damian Cedro Radosław Nowosielecki Radosław Nowosielecki Województwo Opolskie