Opiniowanie wniosków inwestorów o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycjach towarzyszących https://bip.opolskie.pl/2019/11/opiniowanie-wnioskow-inwestorow-o-ulatwieniach-w-przygotowaniu-i-realizacji-inwestycji-mieszkaniowych-oraz-inwestycjach-towarzyszacych/ a

Wg. art. 7 ust. 12, 13 z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycjach towarzyszących  (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1538)

Wniosek Inwestora

Kancelaria Ogólna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego
ul. Piastowska 14, 45-082 Opole
lub
Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej
ul. Hallera 9, 45-867 Opole

Zarząd Województwa Opolskiego - uchwała
  1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.)
  2. Plan zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego – przyjęty uchwałą Nr VI/54/2019 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 24 kwietnia 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2019 r., poz. 1798 z dnia 14.05.2019 r.)
Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej i Przestrzennej Referat Zagospodarowania Przestrzennego Województwa
Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej i Przestrzennej Marta Maj Marta Maj Województwo Opolskie