Nagrody Marszałka Województwa Opolskiego za Wydarzenie Muzealne Roku https://bip.opolskie.pl/2019/11/nagrody-marszalka-wojewodztwa-opolskiego-za-wydarzenie-muzealne-roku/ a

Nagroda przyznawana jest w następujących kategoriach:

  1. wystawa,
  2. inicjatywa edukacyjna,
  3. publikacje książkowe,
  4. konserwacja i ochrona dziedzictwa kultury,
  5. projekty naukowo – badawcze.

Zgodnie z Uchwałą Nr XXXIX/426/2018 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania Nagrody Marszałka Województwa Opolskiego za Wydarzenie Muzealne Roku podmiotami uprawnionymi do składania wniosków o przyznanie nagrody są wszystkie muzea w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach, tj. takie, których statut lub regulamin został uzgodniony z właściwym ministrem do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, oraz muzea Kościołów i związków wyznaniowych, muzea będące jednostkami  organizacyjnymi szkół i uczelni wyższych oraz innych instytucji naukowych, powołane decyzją właściwych władz.

 • wniosek
 • termin składania wniosków nie może być krótszy niż 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia.
 • Marszałek Województwa Opolskiego powołuje komisję, która rozpatruje wnioski o przyznanie nagrody.
 • Nagrody przyznaje Marszałek Województwa Opolskiego po zapoznaniu się z propozycją komisji.
 • Wręczenie Nagród podczas uroczystego spotkania Marszałka Województwa Opolskiego z pracownikami instytucji muzealnych.

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
ul. Piastowska 14
45-082 Opole
(Kancelaria Ogólna, pokój 150) lub
Departament Kultury i Dziedzictwa Regionalnego
ul. Żeromskiego 3
Opole (III piętro, sekretariat)

Marszałek Województwa Opolskiego
 • Ustawa o Samorządzie Województwa
 • Statut Województwa Opolskiego
 • Ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
Dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Regionalnego Departament Kultury i Dziedzictwa Regionalnego
https://bip.opolskie.pl/2019/11/nagrody-marszalka-wojewodztwa-opolskiego-za-wydarzenie-muzealne-roku/https://bip.opolskie.pl/2019/11/nagrody-marszalka-wojewodztwa-opolskiego-za-wydarzenie-muzealne-roku/https://bip.opolskie.pl/2019/11/nagrody-marszalka-wojewodztwa-opolskiego-za-wydarzenie-muzealne-roku/https://bip.opolskie.pl/2019/11/nagrody-marszalka-wojewodztwa-opolskiego-za-wydarzenie-muzealne-roku/
Dyrektor Kultury, Sportu i Turystyki Marta Maj Marta Maj Województwo Opolskie