„Dostawa materiałów biurowych i papieru na potrzeby wdrażania RPO WO 2014-2020” https://bip.opolskie.pl/2019/11/dostawa-materialow-biurowych-i-papieru-na-potrzeby-wdrazania-rpo-wo-2014-2020-2/ 10.12.2019 Danuta Olender Zakupy RPO WO 2014-2020 https://bip.opolskie.pl/2019/11/dostawa-materialow-biurowych-i-papieru-na-potrzeby-wdrazania-rpo-wo-2014-2020-2/https://bip.opolskie.pl/2019/11/dostawa-materialow-biurowych-i-papieru-na-potrzeby-wdrazania-rpo-wo-2014-2020-2/https://bip.opolskie.pl/2019/11/dostawa-materialow-biurowych-i-papieru-na-potrzeby-wdrazania-rpo-wo-2014-2020-2/
Danuta Olender Agnieszka Kulpok Agnieszka Kulpok Województwo Opolskie