Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XXXVII/346/2005 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 26 lipca 2005 r. w sprawie uchwalenia Statutu Województwa Opolskiego https://bip.opolskie.pl/2019/10/projekt-uchwaly-w-sprawie-ogloszenia-tekstu-jednolitego-uchwaly-nr-xxxvii3462005-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-26-lipca-2005-r-w-sprawie-uchwalenia-statutu-wojewodztwa-opolskiego/ Uchwała Sejmiku 2019 Projekt VI 2018/2023 XI 15.10.2019 Organizacja i tryb pracy sejmiku https://bip.opolskie.pl/2019/10/projekt-uchwaly-w-sprawie-ogloszenia-tekstu-jednolitego-uchwaly-nr-xxxvii3462005-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-26-lipca-2005-r-w-sprawie-uchwalenia-statutu-wojewodztwa-opolskiego/
Dyrektor Biura Sejmiku - Damian Cedro Radosław Nowosielecki Województwo Opolskie